Angielski stacjonarnie i online

mgr Hubert Kubasiewicz - nauczyciel języka angielskiego

Lekcje angielskiego online i stacjonarnie w Warszawie. Indywidualnie i w małych grupach. Korepetycje z angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, liceów i techników.

angielski online warszawa
angielski egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Skutecznie przygotuję Twoje dziecko do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego ma na celu ocenę umiejętności uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, oraz umiejętności pisemnych.

Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część to test wielokrotnego wyboru, która ocenia rozumienie tekstu słuchanego i czytanego. Druga część to część pisemna, w której uczniowie muszą napisać krótki tekst na podstawie wskazanej tematyki.

Matura z języka angielskiego

Skutecznie przygotuję każdego do matury z języka angielskiego.

Matura z języka angielskiego sprawdza umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstu słuchanego, czytanego i umiejętności pisemnych. Egzamin ma na celu ocenę kompetencji językowych ucznia na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Matura z języka angielskiego składa się z kilku części, w tym części pisemnej, która obejmuje rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, pisanie wypracowania oraz tłumaczenie. Część ustna może również być częścią egzaminu.

angielski przygotowanie do matury

Skontaktuj się ze mną teraz

angielski lekcje dla dorosłyc warszawa

Angielski konwersacje dla dorosłych

Prowadzę konwersacje dla dorosłych na każdym poziomie.

Konwersacje angielskiego dla dorosłych to forma nauki języka angielskiego, która skupia się głównie na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w kontekście realnych sytuacji życiowych i zawodowych.

Konwersacje mogą obejmować różnorodne tematy związane z życiem codziennym, zawodowym, dotyczace sytuacji kulturowych, takie jak zakupy, podróże, jedzenie, zdrowie czy rodzina. Celem jest umożliwienie uczestnikom swobodnej wymiany myśli na te tematy. Skupiamy się na poprawianiu błędów gramatycznych i wprowadzaniu nowego słownictwa w kontekście używanym w danym dialogu.

Angielski dla firm

Business English dla Twojej firmy.

Angielski dla firm, znany również jako Business English, to specjalistyczna forma nauczania języka angielskiego, która skupia się na umiejętnościach komunikacyjnych i językowych niezbędnych w kontekście zawodowym.

Uczestnicy uczą się specjalistycznego słownictwa związanego z ich branżą. Mogą to być terminy i zwroty charakterystyczne dla sektora finansowego, medycznego, technologicznego itp. Kursy Business English obejmują trening w zakresie skutecznego prezentowania informacji, negocjacji, uczestnictwa w spotkaniach oraz pisania raportów i dokumentów biznesowych.

angielski dla firm warszawa

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Lekcje angielksiego nie tylko online chcociaż taki model tzn. lekcje angielskiego online wydaje się być najwygodniejszym dla ucznia. Po angielskim uczeń będąc w domu może w zasadzie od razu skupić się na kolejnych lekcjach - wiem to z własnego doświadczenia - sam jestem ojcem :).

A które koło w rowerze ważniejsze? Przednie czy tylne? - - trudno odpowiedzieć na to pytanie. Co dziennie spotykam osoby, które są utalentowane językowo ALE brak chęci do pracy powoduje, że nie odnoszą większego sukcesu ... i odwrotnie osoby pracowite zaczynają mówić świetnie dzięki właśnie swojej ciężkiej pracy.

Wszystko zależy od tego po co uczysz się angielskiego. Zawsze będziemy dużo rozmawiać, bo niezależnie czy masz przed sobą egzamin czy nie komunikacja jest najważniejsza. Zawsze bedziemy powracać do podstaw bo bez nich nie można robić prawdziwych postępów.Zawsze będziemy miło spędzać czas - to pewne.

Nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel angielskiego hubert kubasiewicz

mgr Hubert Kubasiewicz

 • Nauczyciel języka angielskiego w warszawskim liceum.
 • Wykształcenie - studia wyższe:
  • Filologia angielska - specjalność nauczycielska
  • Zarządzanie - Zarządzanie w wirtualnym środowisku
 • Wykształcenie - studia podyplomowe:
  • CIM - Chartered Institute of Marketing
  • Public Relations
  • MBA - program mini

Lekcje angielskiego stacjonarne Warszawa

 • Miejsce: Biuro okolice Dworca Centralnego

  Miejsce: Lokalizacja wskazana przez ucznia

 • Telefon: +48 784 089 308
 • Email: hubert.kubasiewicz@gmail.com